Plavnica

    +

    Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový, v priebehu stavebných prác
    Druh náleziska: sídlisko (?)

    Datovanie náleziska: pravek (?)