Preložka cesty II572, diaľnica D4 Most pri Bratislave

    +

    Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový
    Druh náleziska: sídlisko (?)

    Datovanie náleziska: pravek