Preložka cesty II572 v predĺžení Galvaniho ulice

    +

    Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový
    Druh náleziska: sídlisko (?)

    Datovanie náleziska: pravek, vrcholný stredovek, novovek.