R7 Bratislava-Dunajská Lužná, Lokalita 1-Jánošíková-final

    +

    Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový
    Druh náleziska: sídlisko

    Datovanie náleziska: včasný stredovek, stredovek