R7 Bratislava, Ketelec – Bratislava, Prievoz

    +

    Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový
    Druh náleziska: : nebola potvrdená prítomnosť archeologických nálezov ani archeologických nálezových situácii.