R7 Dunajská Lužná-Holice-doplnenie

    +

    Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
    Druh náleziska: sídlisko

    Datovanie náleziska: pravek, mladšia doba železná, mladšia doba rímska