R7 Dunajská Lužná-Holice, Lokalita 1-Jánošíková

    +

    Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový
    Druh náleziska: sídlisko

    Datovanie náleziska: mladšia doba železná