R7 Dunajská Lužná-Holice, Lokalita 3-Šamorín

    +

    Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový
    Druh náleziska: sídlisko, pohrebisko

    Datovanie náleziska: pravek, doba bronzová, stredovek