R7 Dunajská Lužná – Holice

    +

    Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový
    Druh náleziska: sídlisko

    Datovanie náleziska: pravek, mladšia doba rímska