Vajnory

    +

    Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový, v priebehu stavebných prác
    Druh náleziska: sídlisko

    Datovanie náleziska: mladšia doba kamenná, staršia doba železná, mladšia doba železná?, doba rímska