Archives

+
Splašková kanalizácia, Teriakovce (okres Prešov)
18. augusta 2015|Východné Slovensko | 1 Min Read
Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový Druh náleziska: sídlisko Datovanie: včasný stredovek
Read More
+
Komory na nám. Osloboditeľov 4, Prešov – Solivary
18. augusta 2015|Východné Slovensko | 1 Min Read
Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový Druh náleziska: Hospodársky objekt – sklad soli Datovanie: novovek
Read More
+
Galéria Lučenec, nám. Republiky, Lučenec
18. augusta 2015|Stredné Slovensko | 1 Min Read
Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový Druh náleziska: nebolo potvrdené archeologické nálezisko Datovanie: Bez datovania
Read More
+
Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová (Hubová, Hrboltová, Likavka, Martinček, Lisková, Ivachnová)
18. augusta 2015|Stredné Slovensko | 1 Min Read
Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový Druh náleziska: sídlisko, pohrebisko Datovanie: mladšia doba bronzová, doba železná, doba rímska, stredovek, novovek
Read More
+
ŽSR – modernizácia trate Púchov – Žilina, II. etapa
18. augusta 2015|Stredné Slovensko | 1 Min Read
Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový Druh náleziska: nebolo identifikované žiadne archeologické nálezisko Datovanie: bez datovania
Read More
+
Rozšírenie OC Kaufland Topoľčany a novostavba parkovacieho domu
18. augusta 2015|Západné Slovensko | 1 Min Read
Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový Druh náleziska: nebolo identifikované žiadne archeologické nálezisko Datovanie: bez datovania
Read More
+
Trstice – splašková kanalizácia
18. augusta 2015|Západné Slovensko | 1 Min Read
Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový Druh náleziska: nebolo identifikované žiadne archeologické nálezisko Datovanie: bez datovania
Read More
+
Obytno-rekreačná zóna Blatnica
18. augusta 2015|Stredné Slovensko | 1 Min Read
Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový Druh náleziska: nebolo identifikované žiadne archeologické nálezisko Datovanie: bez datovania
Read More
+
Jazdecký areál Sokoľ
18. augusta 2015|Východné Slovensko | 1 Min Read
Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový Druh náleziska: sídlisko Datovanie: neskorá doba bronzová, včasný stredovek
Read More
+
Košice – Východoslovenská galéria
12. septembra 2014|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: urbánne Datovanie náleziska: 15. – 20. stor.

Read More
+
Košice – Knižnica J. Bocatia
12. septembra 2014|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: urbánne Datovanie náleziska: novovek

Read More
+
Banská Štiavnica – Kanalizácia ulíc
12. septembra 2014|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: mesto Datovanie náleziska: novovek

Read More
+
Kysak – Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej
12. septembra 2014|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: NKP Datovanie náleziska: novovek

Read More
+
Rimavská Baňa – Obnova kostola
12. septembra 2014|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: NKP Datovanie náleziska: novovek

Read More
+
Rimavské Brezovo – Obnova kostola
12. septembra 2014|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: NKP Datovanie náleziska: novovek

Read More
+
Senica – Čerpacia stanica Tanker
12. septembra 2014|Západné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: – Datovanie náleziska:

Read More
+
Žiar nad Hronom – Rozšírenie detského ihriska o športové prvky v parku Š. Moysesa“
11. februára 2014|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: – Datovanie náleziska: pravek

Read More
+
Žiar nad Hronom: Rekonštrukcia fontány – doplnenie na území Parku Š. Moysesa
11. februára 2014|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: – Datovanie náleziska: –

Read More
+
Žiar nad Hronom: „Výkopové práce pre kamerový systém na území Parku Š. Moysesa“
11. februára 2014|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: – Datovanie náleziska: –

Read More
+
Solčany – Rybárska Bašta
11. februára 2014|Západné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: – Datovanie náleziska: –

Read More
+
Senica – Sedličky
11. februára 2014|Západné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: Doba trvania terénnych prác: Druh náleziska: Datovanie náleziska:

Read More
+
Ružomberok – Obnova NKP – Synagóga Ružomberok
11. februára 2014|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: urbánne Datovanie náleziska: novovek

Read More
+
Prešov – Šalgovík: IBV Šalgovík – Za Kostolom
11. februára 2014|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: sídlisko Datovanie náleziska: eneolit

Read More
+
Prešov časť Solivar: Solivarská ulica – Novostavba bytového domu
11. februára 2014|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: – Datovanie náleziska: –

Read More
+
Nitra – Prístavba skladu a úprava spevnených plôch v areály spoločnosti EKVIA s.r.o.
11. februára 2014|Západné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: sídlisko Datovanie náleziska: eneolit

Read More