Archives

+
Fotovoltaická elektráreň Tornaľa III
29. júna 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický, záchranný Lokalita: Tornaľa, Starňa- Kamenný rad

Read More
+
Fotovoltaická elektráreň Včelince
29. júna 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický, záchranný Lokalita: Včelince- Močiar Datovanie náleziska: sídlisko, pravek

Read More
+
Fotovoltaická elektráreň Včelince – Západ 1
29. júna 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický, záchranný Lokalita: Včelince- Močiar

Read More
+
Košice – AUPARK , III. etapa
29. júna 2011|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický, záchranný Lokalita: Košice – Staré Mesto Datovanie: Novovek

Read More
+
Martin – Obchodné centrum Martin, 2. etapa
29. júna 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický, záchranný Lokalita: Martin – Košúty Datovanie: stredovek 12. – 14. stor.

Read More
+
Nové Mesto nad Váhom – “Skladová hala fy. BKP”
29. júna 2011|Západné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický, záchranný Lokalita: Nové Mesto nad Váhom – Ul. Ľudmily Podjavorinskej

Read More
+
Podlužany – Prístupová komunikácia a novostavby rodinných domov
29. júna 2011|Západné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický, záchranný Lokalita: Podlužany – Hrby Datovanie: Badenská kultúra, včasný stredovek

Read More
+
Tajov – kanalizácia, I etapa
29. júna 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický, záchranný Lokalita: Tajov – Kalvária

Read More
+
Zlaté Moravce – “Skladová hala fy. Sanotechnik”
29. júna 2011|Západné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický, záchranný Lokalita: Zlaté Moravce – Potôčiky

Read More
+
Výskum košickej citadely
29. júna 2011|Správy | 4 Min Read

V priebehu januára až mája 2011 bola realizovaná tretia, záverečná, etapa archeologického výskumu na ploche stavby nákupno – zábavného centra Aupark Košice. Výskum, ktorý bol s prestávkou realizovaný od roku […]

Read More
+
Prvé praveké sídlisko v obci Podlužany
29. júna 2011|Správy | 4 Min Read

Záchranný archeologický výskum v katastri obce Podlužany na polohe s miestnym názvom Hrby bol realizovaný v priebehu dvoch aprílových týždňov v trase plánovanej prístupovej komunikácie

Read More
Archeologický výskum Obchodné centrum Martin
29. júna 2011|Správy | 2 Min Read

V priebehu mesiaca marec 2011, sa uskutočnila na stavbe „Obchodné centrum Martin, časť Košúty“ druhá etapa archeologického výskumu. Plocha na ktorej sa realizoval v prvej etape predstihový archeologický výskum

Read More
Výskum odkryl techniku stavby hradu Ľupča
4. februára 2011|Správy | 2 Min Read

Počas rekonštrukcie južnej hradby dolného nádvoria hradu Ľupča, bol realizovaný archeologický výskum, ktorého výsledkom je zdokumentovanie postupu stavebných prác pri jej budovaní.

Read More
V lokalite Kostolička bolo odkryté sídlisko a pohrebisko
4. februára 2011|Správy | 2 Min Read

Počas archeologického výskumu pre stavbu Kompostárne v archeologickej lokalite „Kostolička“, bolo odkryté na ploche cca 9400 m/2 sídlisko s časťou plochy zachovaného pohrebiska, pochádzajúceho zo 14-15. storočia.

Read More
Poznatky o urbanizme Ružomberka v 19. stor.
4. februára 2011|Správy | 2 Min Read

V priebehu septembra až decembra 2010 bol na stavebnej ploche nákupno – zábavného centra Aupark v Ružomberku realizovaný záchranný archeologický výskum.

Read More
+
Brhlovce
4. februára 2011|Západné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický Lokalita:  Brhlovce

Read More
+
Brhlovce II
4. februára 2011|Západné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický Lokalita:  Brhlovce II

Read More
+
Hurbanovo – Bohatá
4. februára 2011|Západné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický Lokalita:  Hurbanovo – Bohatá

Read More
+
Martin – Košúty
4. februára 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický Lokalita:  Martin – Košúty

Read More
+
Lučenec
4. februára 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný predstihový Lokalita:  Lučenec

Read More
+
Mýto pod Ďumbierom
4. februára 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický Lokalita:  Mýto pod Ďumbierom

Read More
+
Balog nad Ipľom
4. februára 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický Lokalita:  Balog nad Ipľom

Read More
+
Veľký Krtíš
4. februára 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Veľký Krtíš – Vodovod Druh výskumu:    záchranný

Read More
+
Podhájska
4. februára 2011|Západné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický Lokalita:  Podhájska

Read More
+
Komárno
4. februára 2011|Západné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický Lokalita:  Komárno

Read More