Archives

+
Topolčiansky hrad
4. februára 2011|Západné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický – predstihový Lokalita:  Topolčiansky hrad

Read More
+
Sľažany
3. februára 2011|Západné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický Lokalita:  Agrofarma Sľažany

Read More
+
Košice AUPARK
3. februára 2011|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický, záchranný Lokalita:  Košice AUPARK

Read More
+
Košice AUPARK II
3. februára 2011|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický, záchranný Lokalita:  Košice AUPARK II. etapa

Read More
+
Balog nad Ipľom
3. februára 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický, záchranný Lokalita: Balog nad Ipľom

Read More
+
Levice – Kasárne
3. februára 2011|Západné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný Lokalita: Levice Kasárne

Read More
+
Tornaľa cesta I/50
3. februára 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný Lokalita: Tornaľa cesta I/50

Read More
+
Tornaľa
3. februára 2011|2010 | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický Lokalita: Tornaľa Priemyselný park

Read More
+
Tornaľa – Včelince
3. februára 2011|2010 | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický, záchranný Lokalita: Tornaľa – Králik, Včelince

Read More
+
Martin-Košúty
3. februára 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: predstihový Lokalita: Martin-Košúty

Read More
+
Rimavská Sobota
3. februára 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický, záchranný Lokalita: Rimavská Sobota

Read More
+
Veľký Krtíš
3. februára 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný Lokalita: Veľký Krtíš

Read More
+
Vranov nad Topľou
3. februára 2011|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu:    archeologický Lokalita: Vranov nad Topľou – Rekonštrukcia plynovodov

Read More
+
Brezno – Rázusova
1. februára 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: Záchranný Lokalita: BREZNO – Rázusova ulica 20

Read More
+
Zvolen – Námestie SNP II
1. februára 2011|2006 | 1 Min Read

Druh výskumu: Záchranný Lokalita: ZVOLEN – Námestie SNP, Štúrova ulica

Read More
+
Zvolen – Pustý hrad
1. februára 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: Systematický Lokalita: ZVOLEN – Pustý hrad

Read More
+
Zvolen – Námestie SNP I
1. februára 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: Záchranný Lokalita: ZVOLEN – Námestie SNP (pamiatková zóna)

Read More
+
BB – Fortnička
1. februára 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: Záchranný Lokalita: BANSKÁ BYSTRICA – Fortnièka (mestská pamiatková rezervácia)

Read More
+
Nové Zámky – Dolný Piritov
1. februára 2011|Západné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: Záchranný Lokalita: NOVÉ ZÁMKY – Dolný Piritov

Read More
+
Lučenec – Mikušovská cesta
1. februára 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: Záchranný Lokalita: LUČENEC – Mikušovská cesta

Read More
+
Banská Bystrica
1. februára 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: Záchranný Lokalita: BANSKÁ BYSTRICA – Katovná ul., Krížna ul., Lazovná ul., Strieborné nám.

Read More
+
Ožďany – Káposztás
1. februára 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: Záchranný Lokalita: OŽĎANY – Káposztás

Read More
+
Zvolen – Masarykova ulica
1. februára 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: Záchranný Lokalita: ZVOLEN – Masarykova ulica

Read More
+
Lučenec – Tuhársky potok
1. februára 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: Záchranný Lokalita: LUČENEC – Tuhársky potok (pravobrežná terasa)

Read More
+
Krupina – Kuzmányho
1. februára 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: Záchranný Lokalita: KRUPINA – Kuzmányho ul. 2630 (pamiatková zóna)

Read More