Archives

+
Vajnory
17. januára 2021|2021 | 1 Min Read
Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový, v priebehu stavebných prác Druh náleziska: sídlisko Datovanie náleziska: mladšia doba kamenná, staršia doba železná, mladšia doba železná?, doba rímska
Read More
+
Trenčín-Záblatie
17. januára 2021|2021 | 1 Min Read
Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový sondážny Druh náleziska: : nebola potvrdená prítomnosť archeologických nálezov ani archeologických nálezových situácii.
Read More
+
Tornaľa
17. januára 2021|2021 | 1 Min Read
Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový, v priebehu stavebných prác Druh náleziska: sídlisko Datovanie náleziska: mladšia doba bronzová – pilinská kultúra
Read More
+
Sabinov
17. januára 2021|2021 | 1 Min Read
Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový Druh náleziska: sídlisko Datovanie náleziska: doba železná, stredovek
Read More
+
R7 Dunajská Lužná-Holice, Lokalita 3-Šamorín
17. januára 2021|2021 | 1 Min Read
Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový Druh náleziska: sídlisko, pohrebisko Datovanie náleziska: pravek, doba bronzová, stredovek
Read More
+
R7 Dunajská Lužná-Holice, Lokalita 1-Jánošíková
17. januára 2021|2021 | 1 Min Read
Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový Druh náleziska: sídlisko Datovanie náleziska: mladšia doba železná
Read More
+
R7 Dunajská Lužná-Holice-doplnenie
17. januára 2021|2021 | 1 Min Read
Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: sídlisko Datovanie náleziska: pravek, mladšia doba železná, mladšia doba rímska
Read More
+
R7 Dunajská Lužná-Holice Lokalita 7-Kvetoslavov
17. januára 2021|2021 | 1 Min Read
Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový Druh náleziska: sídlisko Datovanie náleziska: mladšia doba rímska
Read More
+
R7 Dunajská Lužná – Holice
17. januára 2021|2021 | 1 Min Read
Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový Druh náleziska: sídlisko Datovanie náleziska: pravek, mladšia doba rímska
Read More
+
R7 Bratislava, Ketelec – Bratislava, Prievoz
17. januára 2021|2021 | 1 Min Read
Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový Druh náleziska: : nebola potvrdená prítomnosť archeologických nálezov ani archeologických nálezových situácii.
Read More
+
R7 Bratislava-Dunajská Lužná, Lokalita 1-Jánošíková-final
17. januára 2021|2021 | 1 Min Read
Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový Druh náleziska: sídlisko Datovanie náleziska: včasný stredovek, stredovek
Read More
+
R7 Bratislava – Dunajská Lužná
17. januára 2021|2021 | 1 Min Read
Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový Druh náleziska: sídlisko Datovanie náleziska: pravek (?)
Read More
+
Preložka cesty II572, diaľnica D4 Most pri Bratislave
17. januára 2021|2021 | 1 Min Read
Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový Druh náleziska: sídlisko (?) Datovanie náleziska: pravek
Read More
+
Preložka cesty II572 v predĺžení Galvaniho ulice
17. januára 2021|2021 | 1 Min Read
Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový Druh náleziska: sídlisko (?) Datovanie náleziska: pravek, vrcholný stredovek, novovek.
Read More
+
Potvorice
17. januára 2021|2021 | 1 Min Read
Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový, v priebehu stavebných prác Druh náleziska: sídlisko Datovanie náleziska: staršia/mladšia doba železná, stredovek
Read More
+
Plavnica
17. januára 2021|2021 | 1 Min Read
Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový, v priebehu stavebných prác Druh náleziska: sídlisko (?) Datovanie náleziska: pravek (?)
Read More
+
Obytný súbor Kubrá
17. januára 2021|2021 | 1 Min Read
Druh výskumu: predstihový Druh náleziska: nebola potvrdená prítomnosť archeologických nálezov ani archeologických nálezových situácii.
Read More
+
Košice-Tajovskeho-Timonova
17. januára 2021|2021 | 1 Min Read
Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový Druh náleziska: sídlisko Datovanie náleziska: stredovek, novovek
Read More
+
Košice-Barca
17. januára 2021|2021 | 1 Min Read
Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový, sondážny Druh náleziska: sídlisko (?) Datovanie náleziska: neolit
Read More
+
Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever – Rača
17. januára 2021|2021 | 1 Min Read
Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový Druh náleziska: sídlisko (?) Datovanie náleziska: pravek, doba rímska, stredovek
Read More
+
Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka Sever-Rača Lokalita 2 Jarovce
17. januára 2021|2021 | 1 Min Read
Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový Druh náleziska: sídlisko, pohrebisko Datovanie náleziska: stredovek  
Read More
+
Detva
17. januára 2021|2021 | 1 Min Read
Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový, v priebehu stavebných prác Druh náleziska: nebolo potvrdené archeologické nálezisko
Read More
+
D4 JAROVCE-IVANKA SEVER – Lokalita 1, k.ú. Jarovce
17. januára 2021|2021 | 1 Min Read
Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový Druh náleziska: pohrebisko, sídlisko Datovanie náleziska: staršia doba bronzová, mladšia doba bronzová, staršia doba železná, stredovek
Read More
+
Bytové domy s polyfunkciou, Mikovíniho ulica – Trnava
5. januára 2021|2021 | 1 Min Read
Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový Doba trvania terénnych prác: 27.6. – 2.8. 2017 Druh náleziska: sídlisko Datovanie náleziska: doba rímska (rímskoprovinciálna doba)
Read More