Archives

+
Prieskum polyfunkčného objektu v Pezinku
4. októbra 2012|Správy | 6 Min Read

V roku 2011/2012 realizovalo Archeologické múzeum SNM Bratislava na Moyzesovej ulici, v centre mesta Pezinok (1208), I. etapu archeologického výskumu. Výsledky výskumu potvrdili, že umiestnenie budúcej novostavby

Read More
+
Praveké sídliskové objekty pri obci Kaloša
4. októbra 2012|Správy | 5 Min Read

Zistená archeologická lokalita sa nachádza na východnom až severovýchodnom okraji obce Kaloša, v jej extraviláne, podľa staršieho členenia obce v časti Nižná Kaloša, priamo v areály miestneho poľnohospodárskeho družstva.

Read More
+
Výskum košickej citadely
29. júna 2011|Správy | 4 Min Read

V priebehu januára až mája 2011 bola realizovaná tretia, záverečná, etapa archeologického výskumu na ploche stavby nákupno – zábavného centra Aupark Košice. Výskum, ktorý bol s prestávkou realizovaný od roku […]

Read More
+
Prvé praveké sídlisko v obci Podlužany
29. júna 2011|Správy | 4 Min Read

Záchranný archeologický výskum v katastri obce Podlužany na polohe s miestnym názvom Hrby bol realizovaný v priebehu dvoch aprílových týždňov v trase plánovanej prístupovej komunikácie

Read More
Archeologický výskum Obchodné centrum Martin
29. júna 2011|Správy | 2 Min Read

V priebehu mesiaca marec 2011, sa uskutočnila na stavbe „Obchodné centrum Martin, časť Košúty“ druhá etapa archeologického výskumu. Plocha na ktorej sa realizoval v prvej etape predstihový archeologický výskum

Read More
Výskum odkryl techniku stavby hradu Ľupča
4. februára 2011|Správy | 2 Min Read

Počas rekonštrukcie južnej hradby dolného nádvoria hradu Ľupča, bol realizovaný archeologický výskum, ktorého výsledkom je zdokumentovanie postupu stavebných prác pri jej budovaní.

Read More
V lokalite Kostolička bolo odkryté sídlisko a pohrebisko
4. februára 2011|Správy | 2 Min Read

Počas archeologického výskumu pre stavbu Kompostárne v archeologickej lokalite „Kostolička“, bolo odkryté na ploche cca 9400 m/2 sídlisko s časťou plochy zachovaného pohrebiska, pochádzajúceho zo 14-15. storočia.

Read More
Poznatky o urbanizme Ružomberka v 19. stor.
4. februára 2011|Správy | 2 Min Read

V priebehu septembra až decembra 2010 bol na stavebnej ploche nákupno – zábavného centra Aupark v Ružomberku realizovaný záchranný archeologický výskum.

Read More