Archives

+
Galéria Lučenec, nám. Republiky, Lučenec
18. augusta 2015|Stredné Slovensko | 1 Min Read
Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový Druh náleziska: nebolo potvrdené archeologické nálezisko Datovanie: Bez datovania
Read More
+
Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová (Hubová, Hrboltová, Likavka, Martinček, Lisková, Ivachnová)
18. augusta 2015|Stredné Slovensko | 1 Min Read
Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový Druh náleziska: sídlisko, pohrebisko Datovanie: mladšia doba bronzová, doba železná, doba rímska, stredovek, novovek
Read More
+
ŽSR – modernizácia trate Púchov – Žilina, II. etapa
18. augusta 2015|Stredné Slovensko | 1 Min Read
Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový Druh náleziska: nebolo identifikované žiadne archeologické nálezisko Datovanie: bez datovania
Read More
+
Obytno-rekreačná zóna Blatnica
18. augusta 2015|Stredné Slovensko | 1 Min Read
Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový Druh náleziska: nebolo identifikované žiadne archeologické nálezisko Datovanie: bez datovania
Read More
+
Banská Štiavnica – Kanalizácia ulíc
12. septembra 2014|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: mesto Datovanie náleziska: novovek

Read More
+
Rimavská Baňa – Obnova kostola
12. septembra 2014|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: NKP Datovanie náleziska: novovek

Read More
+
Rimavské Brezovo – Obnova kostola
12. septembra 2014|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: NKP Datovanie náleziska: novovek

Read More
+
Žiar nad Hronom – Rozšírenie detského ihriska o športové prvky v parku Š. Moysesa“
11. februára 2014|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: – Datovanie náleziska: pravek

Read More
+
Žiar nad Hronom: Rekonštrukcia fontány – doplnenie na území Parku Š. Moysesa
11. februára 2014|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: – Datovanie náleziska: –

Read More
+
Žiar nad Hronom: „Výkopové práce pre kamerový systém na území Parku Š. Moysesa“
11. februára 2014|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: – Datovanie náleziska: –

Read More
+
Ružomberok – Obnova NKP – Synagóga Ružomberok
11. februára 2014|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: urbánne Datovanie náleziska: novovek

Read More
+
Horná Ždaňa – Revitalizácia centr. zóny
11. februára 2014|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: – Datovanie náleziska: –

Read More
+
Rimavská Sobota – Športovo rekreačné centrum
2. januára 2013|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: – Datovanie náleziska: –

Read More
+
Brezno – zrušenie výustí II. etapa
2. januára 2013|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: – Datovanie náleziska: –

Read More
+
Kaloša – Poľnohospodárska bioplynová stanica
2. októbra 2012|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: sídlisko Datovanie náleziska: pravek; pillinská/kyjatická kultúra ?

Read More
+
Brezno – Obchodné centrum
29. júna 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický, záchranný Lokalita: Brezno – Šajba

Read More
+
Tornaľa – Fotovoltaická elektráreň NAS TRADE
29. júna 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický, záchranný Lokalita: Tornaľa- Králik

Read More
+
Fotovoltaická elektráreň Tornaľa I
29. júna 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický, záchranný Lokalita: Tornaľa- Veľká pažiť Datovanie náleziska: sídlisko, stredovek (12. – 13. stor.)

Read More
+
Fotovoltaická elektráreň Tornaľa II
29. júna 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický, záchranný Lokalita: Tornaľa, Starňa Datovanie náleziska: sídlisko, mladšia doba bronzová (pilinská/kyjatická kultúra)

Read More
+
Fotovoltaická elektráreň Tornaľa III
29. júna 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický, záchranný Lokalita: Tornaľa, Starňa- Kamenný rad

Read More
+
Fotovoltaická elektráreň Včelince
29. júna 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický, záchranný Lokalita: Včelince- Močiar Datovanie náleziska: sídlisko, pravek

Read More
+
Fotovoltaická elektráreň Včelince – Západ 1
29. júna 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický, záchranný Lokalita: Včelince- Močiar

Read More
+
Martin – Obchodné centrum Martin, 2. etapa
29. júna 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický, záchranný Lokalita: Martin – Košúty Datovanie: stredovek 12. – 14. stor.

Read More
+
Tajov – kanalizácia, I etapa
29. júna 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický, záchranný Lokalita: Tajov – Kalvária

Read More
+
Martin – Košúty
4. februára 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický Lokalita:  Martin – Košúty

Read More