Archives

+
Lučenec
4. februára 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný predstihový Lokalita:  Lučenec

Read More
+
Mýto pod Ďumbierom
4. februára 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický Lokalita:  Mýto pod Ďumbierom

Read More
+
Balog nad Ipľom
4. februára 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický Lokalita:  Balog nad Ipľom

Read More
+
Veľký Krtíš
4. februára 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Veľký Krtíš – Vodovod Druh výskumu:    záchranný

Read More
+
Balog nad Ipľom
3. februára 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický, záchranný Lokalita: Balog nad Ipľom

Read More
+
Tornaľa cesta I/50
3. februára 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný Lokalita: Tornaľa cesta I/50

Read More
+
Martin-Košúty
3. februára 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: predstihový Lokalita: Martin-Košúty

Read More
+
Rimavská Sobota
3. februára 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický, záchranný Lokalita: Rimavská Sobota

Read More
+
Veľký Krtíš
3. februára 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný Lokalita: Veľký Krtíš

Read More
+
Brezno – Rázusova
1. februára 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: Záchranný Lokalita: BREZNO – Rázusova ulica 20

Read More
+
Zvolen – Pustý hrad
1. februára 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: Systematický Lokalita: ZVOLEN – Pustý hrad

Read More
+
Zvolen – Námestie SNP I
1. februára 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: Záchranný Lokalita: ZVOLEN – Námestie SNP (pamiatková zóna)

Read More
+
BB – Fortnička
1. februára 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: Záchranný Lokalita: BANSKÁ BYSTRICA – Fortnièka (mestská pamiatková rezervácia)

Read More
+
Lučenec – Mikušovská cesta
1. februára 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: Záchranný Lokalita: LUČENEC – Mikušovská cesta

Read More
+
Banská Bystrica
1. februára 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: Záchranný Lokalita: BANSKÁ BYSTRICA – Katovná ul., Krížna ul., Lazovná ul., Strieborné nám.

Read More
+
Ožďany – Káposztás
1. februára 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: Záchranný Lokalita: OŽĎANY – Káposztás

Read More
+
Zvolen – Masarykova ulica
1. februára 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: Záchranný Lokalita: ZVOLEN – Masarykova ulica

Read More
+
Lučenec – Tuhársky potok
1. februára 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: Záchranný Lokalita: LUČENEC – Tuhársky potok (pravobrežná terasa)

Read More
+
Krupina – Kuzmányho
1. februára 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: Záchranný Lokalita: KRUPINA – Kuzmányho ul. 2630 (pamiatková zóna)

Read More
+
Vígľaš – Pstruša
1. februára 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: Záchranný Lokalita: VÍGĽAŠ – PSTRUŠA – Nad Bachtárom

Read More
+
Zvolen – Pod bralami
1. februára 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: Záchranný Lokalita: ZVOLEN – Pod bralami

Read More
+
Holiša – Urbárske
1. februára 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: Záchranný Lokalita: HOLIŠA – Urbárske

Read More
+
Tornaľa – Berek
1. februára 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: Záchranný Lokalita: TORNAĽA – Berek

Read More
+
BB – Horná 20
1. februára 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: Záchranný Lokalita: BANSKÁ BYSTRICA – Horná 20

Read More
+
Zvolen – Štúrova ulica
1. februára 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: Záchranný Lokalita: ZVOLEN – Štúrova ulica

Read More