Archives

+
Splašková kanalizácia, Teriakovce (okres Prešov)
18. augusta 2015|Východné Slovensko | 1 Min Read
Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový Druh náleziska: sídlisko Datovanie: včasný stredovek
Read More
+
Komory na nám. Osloboditeľov 4, Prešov – Solivary
18. augusta 2015|Východné Slovensko | 1 Min Read
Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový Druh náleziska: Hospodársky objekt – sklad soli Datovanie: novovek
Read More
+
Jazdecký areál Sokoľ
18. augusta 2015|Východné Slovensko | 1 Min Read
Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový Druh náleziska: sídlisko Datovanie: neskorá doba bronzová, včasný stredovek
Read More
+
Košice – Východoslovenská galéria
12. septembra 2014|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: urbánne Datovanie náleziska: 15. – 20. stor.

Read More
+
Košice – Knižnica J. Bocatia
12. septembra 2014|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: urbánne Datovanie náleziska: novovek

Read More
+
Kysak – Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej
12. septembra 2014|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: NKP Datovanie náleziska: novovek

Read More
+
Prešov – Šalgovík: IBV Šalgovík – Za Kostolom
11. februára 2014|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: sídlisko Datovanie náleziska: eneolit

Read More
+
Prešov časť Solivar: Solivarská ulica – Novostavba bytového domu
11. februára 2014|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: – Datovanie náleziska: –

Read More
+
Košice – Beach Club, mestská plaváreň
11. februára 2014|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: most Datovanie náleziska: novovek

Read More
+
Žakovce – Gréckokatolícky chrám (obnova kultúrnej pamiatky)
2. januára 2013|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: NKP Datovanie náleziska: novovek

Read More
+
Plavnica – Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete
2. januára 2013|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: – Datovanie náleziska: –

Read More
+
Moldava nad Bodvou – Stanica Bioplynov
2. januára 2013|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: – Datovanie náleziska: –

Read More
+
Levoča – Bytové domy Levoča Sever
2. januára 2013|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: – Datovanie náleziska: –

Read More
+
Kysak – Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej
2. januára 2013|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: NKP Datovanie náleziska: novovek

Read More
+
Košice – Prístavba vstupných a verejných priestorov k Verejnej knižnici Jána Bocatia
2. januára 2013|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: Urbánne Datovanie náleziska: novovek

Read More
+
Jarovnice – Obnova národnej kultúrnej pamiatky – Kaštieľa v Jarovniciach
2. januára 2013|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: NKP Datovanie náleziska: novovek

Read More
+
Košice – AUPARK , III. etapa
29. júna 2011|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický, záchranný Lokalita: Košice – Staré Mesto Datovanie: Novovek

Read More
+
Košice AUPARK
3. februára 2011|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický, záchranný Lokalita:  Košice AUPARK

Read More
+
Košice AUPARK II
3. februára 2011|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický, záchranný Lokalita:  Košice AUPARK II. etapa

Read More
+
Vranov nad Topľou
3. februára 2011|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu:    archeologický Lokalita: Vranov nad Topľou – Rekonštrukcia plynovodov

Read More
+
Košice – staré mesto
27. januára 2011|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: Záchranný Lokalita: KOŠICE, Nám. osloboditeľov

Read More