Archives

+
R2 – Pravotice – Ruskovce: Malé Chlievany
18. augusta 2015|Západné Slovensko | 1 Min Read
Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový Druh náleziska: sídlisko Datovanie náleziska: staršia doba bronzová, mladšia doba bronzová, staršia doba železná, stredovek
Read More
+
Rozšírenie OC Kaufland Topoľčany a novostavba parkovacieho domu
18. augusta 2015|Západné Slovensko | 1 Min Read
Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový Druh náleziska: nebolo identifikované žiadne archeologické nálezisko Datovanie: bez datovania
Read More
+
Trstice – splašková kanalizácia
18. augusta 2015|Západné Slovensko | 1 Min Read
Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový Druh náleziska: nebolo identifikované žiadne archeologické nálezisko Datovanie: bez datovania
Read More
+
Senica – Čerpacia stanica Tanker
12. septembra 2014|Západné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: – Datovanie náleziska:

Read More
+
Solčany – Rybárska Bašta
11. februára 2014|Západné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: – Datovanie náleziska: –

Read More
+
Senica – Sedličky
11. februára 2014|Západné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: Doba trvania terénnych prác: Druh náleziska: Datovanie náleziska:

Read More
+
Nitra – Prístavba skladu a úprava spevnených plôch v areály spoločnosti EKVIA s.r.o.
11. februára 2014|Západné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: sídlisko Datovanie náleziska: eneolit

Read More
+
Dvorníky: TAP 200
11. februára 2014|Západné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: – Datovanie náleziska: –

Read More
+
Čachtice: Výrobná hala NISSENS – IV. etapa
11. februára 2014|Západné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: – Datovanie náleziska: –

Read More
+
Okoličná na Ostrove – Rozšírenie vodovodu
2. januára 2013|Západné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: – Datovanie náleziska: –

Read More
+
Nové Mesto nad Váhom – Nákupné centrum
2. januára 2013|Západné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: – Datovanie náleziska: –

Read More
+
Nové Mesto nad Váhom – Bytový dom s polyfunkciou, Gábrišová ulica
2. januára 2013|Západné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: – Datovanie náleziska: –

Read More
+
Gabčíkovo – Bioplynová stanica
2. januára 2013|Západné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: – Datovanie náleziska: –

Read More
+
PEZINOK – Polyfunkčný objekt – Panorama centrum
2. októbra 2012|Západné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový Lokalita: Pezinok Druh náleziska: urbárne, sídlisko Datovanie náleziská: neskorý stredovek – novovek

Read More
+
Nové Mesto nad Váhom – „Skladová hala fy. BKP“
29. júna 2011|Západné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický, záchranný Lokalita: Nové Mesto nad Váhom – Ul. Ľudmily Podjavorinskej

Read More
+
Podlužany – Prístupová komunikácia a novostavby rodinných domov
29. júna 2011|Západné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický, záchranný Lokalita: Podlužany – Hrby Datovanie: Badenská kultúra, včasný stredovek

Read More
+
Zlaté Moravce – „Skladová hala fy. Sanotechnik“
29. júna 2011|Západné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický, záchranný Lokalita: Zlaté Moravce – Potôčiky

Read More
+
Brhlovce
4. februára 2011|Západné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický Lokalita:  Brhlovce

Read More
+
Brhlovce II
4. februára 2011|Západné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický Lokalita:  Brhlovce II

Read More
+
Hurbanovo – Bohatá
4. februára 2011|Západné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický Lokalita:  Hurbanovo – Bohatá

Read More
+
Podhájska
4. februára 2011|Západné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický Lokalita:  Podhájska

Read More
+
Komárno
4. februára 2011|Západné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický Lokalita:  Komárno

Read More
+
Topolčiansky hrad
4. februára 2011|Západné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický – predstihový Lokalita:  Topolčiansky hrad

Read More
+
Sľažany
3. februára 2011|Západné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický Lokalita:  Agrofarma Sľažany

Read More
+
Levice – Kasárne
3. februára 2011|Západné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný Lokalita: Levice Kasárne

Read More