Náši archeológovia

Náš tím

Naši archeológovia sa zameriavajú na praveké, stredoveké ako aj novoveké obdobie ľudských dejín. Sú to skúsení odborníci, ktorí si prešli mnohými výskumami doma aj v zahraničí. Pri práci používajú len tie najmodernejšie metódy odkrývania a dokumentácie nálezov.

Naši archeológovia

PhDr. Václav Hanuliak

Začínali sme spolu, na spoločné začiatky nikdy nezabudneme.

PhDr. Peter Roth, PhD.

Pracuje v našom archeologickom tíme od roku 2011.

Kolektív tvoria technici a špecialisti na reštaurovanie a konzerváciu nálezov, ako aj odborníci z oblasti antropológie, archeozoológie, či archeobotaniky, ktorí spracúvajú organický archeologický materiál.