PhDr. Peter Roth, PhD.

PhDr. Peter Roth, PhD.

Vysokoškolské štúdium v odbore klasická archeológia ukončil v roku 1981 na Filozofickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe.  Po ukončení štúdií pracoval ako odborný pracovník Archeologického ústavu SAV v Nitre, kde sa zúčastnil významných archeologických výskumov sídliska v Pobedíme a v Bratislave – Dúbravke.

Neskôr pracoval ako archeológ v múzeu v Starej Ľubovni, kde realizoval napríklad výskumy v Podolínci a v Starej Ľubovni, či na hrade Ľubovňa

V rokoch 1996 až 2002 bol riaditeľom Podtatranského múzea v Poprade. Ako archeológ tohto múzea uskutočnil medzi rokmi 2002 a 2011 niekoľko desiatok záchranných výskumov nielen v okrese Poprad, ale i okresoch Košice, Banská Bystrica, Žilina, Bardejov či Revúca. Najdôležitejším bol výskum kniežacej hrobky v Poprade – Metejovciach. Za túto prácu dostal ocenenie Objav roka 2006. 

Od roku 2011 pracuje v AA TERRA ANTIQUA s.r.o.

Je spoluautorom niekoľkých monografií, zostavovateľom zborníkom, autorom viac ako 200 odborných štúdií a článkov v odbornej aj populárnej tlači.

Stal sa členom rôznych odborných spolkov a organizácií, mimo iných aj členom predsedníctva Slovenskej Archeologickej spoločnosti SAV.