V lokalite Kostolička bolo odkryté sídlisko a pohrebisko

  Počas archeologického výskumu pre stavbu Kompostárne v archeologickej lokalite „Kostolička“, bolo odkryté na ploche cca 9400 m/2 sídlisko s časťou plochy zachovaného pohrebiska, pochádzajúceho zo 14-15. storočia. Lokalita sa nachádza na severnom okraji Dolnej Slatiny, ktorá je mestskou častou Lučenca.

  Na skúmanej časti pohrebiska sa odkrylo 9 hrobov. Odkryté hroby neobsahovali žiadnu hrobovú výbavu a boli orientované V-Z. Kostry boli vo všetkých prípadoch porušené dlhodobou orbou a niektoré časti kostier úplne chýbali.

  Z 84 odkrytých objektov v 54 sa zistili archeologické artefakty, ktoré tvorili nálezy keramických nádob, kovových predmetov a kostí hospodárskych zvierat.
  Z celkového počtu objektov bolo až 12 pecí rôznej funkcie a konštrukcie. Súbory získanej keramiky tvorili celé nádoby a veľké fragmenty kuchynského a stolového riadu. Najpočetnejšiu skupinu keramiky tvorili misky a nádoby z bielej hliny.

  Z kovových predmetov sa vykopalo veľké množstvo železných klincov, pochádzajúcich z drevených konštrukcií hospodárskych prístavkov. Nálezy desiatych nožov, šiestych ostrôh a jedeného železného kľúča, potvrdzuje intenzívne osídlenie a hospodársky život na sídlisku, počas celého obdobia jeho existencie.

  Množstvo pecí na pomerne malej ploche a veľká koncentrácia keramiky, poukazujú na osadu špecializujúcu sa na výrobu keramiky. Osada bola pravdepodobne služobníckou osadou lučeneckého kláštora so zameraním na hrnčiarsku výrobu.

  Na základe nálezového materiálu môžeme dobu jej trvania datovať do obdobia vrcholného stredoveku (14-15. storočie) so zánikovým horizontom koncom 15. storočia.