Balog nad Ipľom

    +

    Druh výskumu: archeologický, záchranný
    Lokalita: Balog nad Ipľom