BB – Kuzmányho

    +

    Druh výskumu: Záchranný
    Lokalita: Banská Bystrica – Kuzmányho ul., MPR