Banská Štiavnica – Kanalizácia ulíc

    +

    Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
    Druh náleziska: mesto
    Datovanie náleziska: novovek