Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová (Hubová, Hrboltová, Likavka, Martinček, Lisková, Ivachnová)

    +

    Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový
    Druh náleziska: sídlisko, pohrebisko

    Datovanie: mladšia doba bronzová, doba železná, doba rímska, stredovek, novovek