Fotovoltaická elektráreň Tornaľa II

    +

    Druh výskumu: archeologický, záchranný
    Lokalita: Tornaľa, Starňa
    Datovanie náleziska: sídlisko, mladšia doba bronzová (pilinská/kyjatická kultúra)