Fotovoltaická elektráreň Včelince

    +

    Druh výskumu: archeologický, záchranný
    Lokalita: Včelince- Močiar
    Datovanie náleziska: sídlisko, pravek