Kaloša – Poľnohospodárska bioplynová stanica

    +

    Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
    Druh náleziska: sídlisko
    Datovanie náleziska: pravek; pillinská/kyjatická kultúra ?