Martin – Obchodné centrum Martin, 2. etapa

    +

    Druh výskumu: archeologický, záchranný
    Lokalita: Martin – Košúty
    Datovanie: stredovek 12. – 14. stor.