Mojšova Lúčka

    +

    Druh výskumu: Záchranný
    Lokalita: MOJŠOVA LÚČKA – Malé Srakrové