Priechod – intravilán

    +

    Druh výskumu: Záchranný
    Lokalita: PRIECHOD – Hlavná ul., Ul. Na Dolinky