Rimavská Baňa – Obnova kostola

    +

    Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
    Druh náleziska: NKP

    Datovanie náleziska: novovek