Sucháň – Ev. kostol

    +

    Druh výskumu: Záchranný
    Lokalita: SUCHÁŇ – Kostol ev. a. v.