Žiar nad Hronom: „Výkopové práce pre kamerový systém na území Parku Š. Moysesa“

    +

    Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
    Druh náleziska: –
    Datovanie náleziska: –