Žiar nad Hronom: Rekonštrukcia fontány – doplnenie na území Parku Š. Moysesa

    +

    Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
    Druh náleziska: –
    Datovanie náleziska: –