Žiar nad Hronom – Rozšírenie detského ihriska o športové prvky v parku Š. Moysesa“

    +

    Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
    Druh náleziska: –
    Datovanie náleziska: pravek