ŽSR – modernizácia trate Púchov – Žilina, II. etapa

    +

    Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový
    Druh náleziska: nebolo identifikované žiadne archeologické nálezisko

    Datovanie: bez datovania