Počas rekonštrukcie južnej hradby dolného nádvoria hradu Ľupča, bol realizovaný archeologický výskum, ktorého výsledkom je zdokumentovanie postupu stavebných prác pri jej budovaní.

Read More