Archives

+
Prvé praveké sídlisko v obci Podlužany
29. júna 2011|Správy | 4 Min Read

Záchranný archeologický výskum v katastri obce Podlužany na polohe s miestnym názvom Hrby bol realizovaný v priebehu dvoch aprílových týždňov v trase plánovanej prístupovej komunikácie

Read More
Poznatky o urbanizme Ružomberka v 19. stor.
4. februára 2011|Správy | 2 Min Read

V priebehu septembra až decembra 2010 bol na stavebnej ploche nákupno – zábavného centra Aupark v Ružomberku realizovaný záchranný archeologický výskum.

Read More