Archives

+
Prvé praveké sídlisko v obci Podlužany
29. júna 2011|Správy | 4 Min Read

Záchranný archeologický výskum v katastri obce Podlužany na polohe s miestnym názvom Hrby bol realizovaný v priebehu dvoch aprílových týždňov v trase plánovanej prístupovej komunikácie

Read More
V lokalite Kostolička bolo odkryté sídlisko a pohrebisko
4. februára 2011|Správy | 2 Min Read

Počas archeologického výskumu pre stavbu Kompostárne v archeologickej lokalite „Kostolička“, bolo odkryté na ploche cca 9400 m/2 sídlisko s časťou plochy zachovaného pohrebiska, pochádzajúceho zo 14-15. storočia.

Read More