Jazdecký areál Sokoľ

    +

    Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový
    Druh náleziska: sídlisko

    Datovanie: neskorá doba bronzová, včasný stredovek