Komory na nám. Osloboditeľov 4, Prešov – Solivary

    +

    Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový
    Druh náleziska: Hospodársky objekt – sklad soli

    Datovanie: novovek