Košice – Knižnica J. Bocatia

    +

    Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
    Druh náleziska: urbánne

    Datovanie náleziska: novovek