Košice – Východoslovenská galéria

    +

    Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
    Druh náleziska: urbánne

    Datovanie náleziska: 15. – 20. stor.