Košice – Beach Club, mestská plaváreň

    +

    Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
    Druh náleziska: most
    Datovanie náleziska: novovek