Plavnica – Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete

    +

    Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
    Druh náleziska: –
    Datovanie náleziska: –