Prešov – Šalgovík: IBV Šalgovík – Za Kostolom

    +

    Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
    Druh náleziska: sídlisko
    Datovanie náleziska: eneolit