Splašková kanalizácia, Teriakovce (okres Prešov)

    +

    Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový
    Druh náleziska: sídlisko

    Datovanie: včasný stredovek