Žakovce – Gréckokatolícky chrám (obnova kultúrnej pamiatky)

    +

    Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
    Druh náleziska: NKP
    Datovanie náleziska: novovek